مرور برچسب ها

پیشگویی سیلویا براون

بیوگرافی سیلویا براون

سیلویا براون از روشن بینان و مدعیان توانایی های سایکیک در دوران معاصر است. او چند سال پیش در سال 2013 و در سن 77 سالگی در گذشت. سیلویا سلست براون متولد 1936 در امریکا بود. او مدعی بود که از کودکی توانایی های ماورالطبیعی داشته و مادربزرگش…