مرور برچسب ها

پیشگویی نستراداموس درباره ایران

آیا پیشگویی‌های نوستراداموس حقیقت دارند؟

پیشگویی‌های نوستراداموس تقریبا از شهرت جهانی برخوردار است و کتاب‌های مختلفی یا بهتر است بگوییم نسخه‌های مختلفی از پیشگویی‌های او وجود دارد. در واقع هر کتابی که شما از نوستراداموس بخوانید با جرعت میتوان گفت بخشی از آن تحریف شده است. در…