مرور برچسب ها

پیشگویی نستراداموس در مورد ایران

آیا نستراداموس در مورد ایران پیشگویی کرده است؟

بله، نوستراداموس در مورد ایران پیشگویی کرده است. او به ندرت نام کشوری را به صراحت و آشکارا ذکر می‌کند، حال آنکه در مورد ایران (Parsia) به صراحت عنوان می‌کند که ایران، جهان را تسخیر خواهد کرد. ایران از طریق آناتولی، فرانسه و ایتالیا را فتح…