مرور برچسب ها

پیشگویی

فکت چک: پیشگویی محمدرضا پهلوی درباره کرونا واقعیه؟

در شبکه های اجتماعی شایعه شده است که متن زیر در کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی وجود دارد و او در آن زمان شیوع کرونا را که چین ساخته است، پیشگویی کرده است. متن ادعایی این است: «شرق خاصه، شرق دور، اژدهایی خفته در خود دارد که سرانجام،…

قدرت پیشگویی آینده

قدرت پیشگویی آینده، توانایی دیدن یا دانستن آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، است. این یک توانایی جادویی یا غیبی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان وجود دارد. در برخی فرهنگ‌ها، پیشگویی به عنوان یک هدیه الهی تلقی می‌شود. در فرهنگ‌های دیگر،…

پدیده های روحی و غیرعادی در جهان

آیا رویداد های روحی را می شناسید؟ گاه اتفاقاتی برای مردم رخ می دهد که از آن به عنوان رویداد های غیر عادی، یاد می شود. مقصود از غیر عادی بودن، غیر «طبیعی بودن» نیست؛ بلکه مقصود آنست که علم هنوز به شناخت اینگونه رویداد ها توفیق نیافته است.…

پیشگویی شاعر قدیمی ایران درباره سفرهای فضایی

ناصر خسرو از شاعران بزرگ فارسی زبان ، حکیم و جهانگرد بود و به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را حفظ کرده بودند. وی یک شعر معروف دارد که ترجمه آن میشود اینکه بشر با کمک علم و دانش میتواند مرزهای فضا را در نوردد و آسمان را به…