مرور برچسب ها

پیشگیری از سرخک

چند نفر براثر سرخک در گذشته کشته میشدند؟

سرخک یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که می تواند منجر به عوارض جدی و حتی مرگ شود. در گذشته، قبل از توسعه واکسن سرخک، این بیماری یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در کودکان بود. در سال 1980، حدود 2 میلیون نفر در اثر سرخک جان خود را از دست…