مرور برچسب ها

چرا بروسلی مرد

دلیل واقعی مرگ بروسلی چه بود؟

در مورد مرگ بروسلی هنرپیشه رزمی کار چینی بحث و نظریه پردازی های زیادی شده است و عده زیادی معتقدند که او را به قتل رسانده اند اما به نظر میرسد که واقعیت ساده تر از این حرف ها باشد. مرگ واقعی او بر اثر تورم مغزی بوده است که با خوردن خودسرانه…