مرور برچسب ها

چرا در تابستان هوا گرم است

دلیل گرمی هوا در تابستان چیست؟

عجیب است که کره زمین در حدود 3000000 مایل در زمستان منطقه شمالی، نسبت به تابستان به خورشید نزدیکتر است ولی با وجود این هوا در تابستان گرمتر است! این اختلاف در اثر فاصله از خورشید نیست بلکه اریب بودن محور زمین در حین گردش به دور خورشید،…

چرا تابستان هوا گرم است و زمستان هوا سرد است؟

در این مطلب به دلیل پیدایش تابستان و زمستان و اختلاف دما در کره زمین، همچنین دلیل تنوع رنگ پوست در بین کشورهای مختلف پرداخته‌ایم. شگفت انگیز است که کره زمین در حدود 3 میلیون مایل در زمستان در منطقه شمالی نسبت به تابستان نزدیکتر به خورشید…