مرور برچسب ها

چرا دموکراسی خوبه

دموکراسی چیست و چگونه تمرین دموکراسی کنیم؟

دموکراسی یکی از ضروری ترین نیازهای بشر است. تصور کنید عده ای دور هم جمع شوند و بعد تصمیم بگیرند که باید افرادی با چشم آبی را از کشور دور کنیم! یا مثلا هرکسی که اسمش ایمان هست نمیتواند دکتر شود! و هر چیز دیگر. این خلاف دموکراسی است.…