مرور برچسب ها

چرخش کره زمین زنده

فیلم واقعی چرخش زمین و کره زمین به صورت کامل از فضا

فیلم واقعی از چرخش زمین و کره زمین از فضا به صورت کامل در سال 1990 توسط فضاپیمای گالیله گرفته شده است. گالیله فضاپیمایی بدون سرنشین بود که به سمت سیاره مشتری پرتاب شده بود و در تاریخ 1995 به مشتری رسید و دقیق‌ترین عکس‌ها را تا آن زمان برای…