مرور برچسب ها

چرخه درد چیست

درد چیست؟

شاید کسی آرزو کند که ای کاش هیچگاه در زندگی دردی در بدن خود احساس نمی کرد. ولی بدانید که احساس درد یکی از بزرگترین نعمتهاست. زیرا مثلا" اگر دندان شما به هنگام فاسد شدن درد نگیرد، کی شما آگاه می شوید و به فکر درمان آن می افتید؟ یا اگر از…