مرور برچسب ها

چشم خفاش

چگونه خفاش می بیند؟

خفاش موجود شگفت آوری است. یکی از چیزهای بسیار حیرت انگیز در زندگی این جاندار، شیوه ی راه یابی اوست. خفاش به گونه ی عجیبی پرواز می کند. بی آنکه از چشم های خود استفاده کند در شب تاریک با سرعت زیاد پرواز می کند و به هیچ مانعی هم برنمی خورد.…