مرور برچسب ها

چشم رنگی ها چه شخصیتی دارند؟

شناخت افراد از روی رنگ چشم – روانشناسی رنگ چشمها

رنگ مردمک چشم در صورتی که کاملا واضح و مشخص باشد بهترین و بارزترین نشانه شخصیت آدمی است. چشمان سیاه بسیار تیره، مظهر نوعی حرارت و نیروی درونی استثنایی است که منبع آن یا مهر و عاطفه ای شدید است که جنبه اخلاقی دارد یا نشانه دشمنی و بیدادگری…