مرور برچسب ها

چشم سوم

هاله انسانی و هاله بینی

«رنگین کمان» انسانی یا هاله ی انسانی به همان بخش از تفکر تعلق دارد که کالبد اختری و بدن اثیری متعلق بدان هستند و درباره آن برخی اوقات گفته می شود که یک مرز مرئی را تشکیل می دهد. می گویند هاله ها نوارهایی از نور رنگین هستند که از بدن ساطع…

آموزش فعال کردن چشم سوم

مفهوم چشم سوم در فرهنگ های مختلف کمی فرق میکنه. خیلی از افراد فکر میکنن که صرفا قابلیتی در سر یا ورای چشمان انسان وجود داره که با فعال کردن اون میتونن دنیای دومی رو ببینن که در حالت عادی قادر به دیدنش نبودن. پی بردن به ذات آدمها به محض…

نفوذ و قدرت چشم ها

چشم ها یکی از مهم ترین اعضای بدن انسان هستند که نقش اساسی در ارتباط و تعامل با دیگران دارند. چشم ها می توانند احساسات، افکار و حتی شخصیت ما را به دیگران منتقل کنند. از این رو، نفوذ و قدرت چشم ها بر کسی پوشیده نیست. نفوذ چشم ها چشم ها می…