مرور برچسب ها

چطوری چرخ روانی بسازیم

آموزش ساخت چرخ روانی

چرخ روانی وسیله ای ساده برای تست نیروی روانی و انرژیِ بدن خصوصا در قسمت کف دست ها می باشد که متافیزیست ها از آن استفاده میکنند. از این وسیله میتوانید در جهت کشف نیروی درونی و ذهنی خود استفاده کنید. البته کارکرد چرخ روانی از نظر علمی تایید…