مرور برچسب ها

چطور در ژاپن ناپدید شویم

ژاپن کمک میکند ناپدید شوید! یوهاتسو چیست؟

در تمام دنیا، از ایالات متحده تا آلمان و بریتانیا آدم‌هایی هستند که می‌خواهند بدون هیچ رد و نشان از خانه و زندگی و کسب‌و‌کار و خانواده ای که داشته‌اند، ناگهان ناپدید شوند و زندگی جدیدی را شروع کنند، بدون آنکه ناچار شوند نگاهی به پشت سرشان…