مرور برچسب ها

چطور شکارچی روح شویم

خانه های روح زده

عمارت بورلی که در نزدیکی رودخانه استور در اسکس انگلستان قرار دارد در سال 1863 میلادی توسط عالی جناب هنری بول بنا گردید و در سال 1939 طی یک آتش سوزی ویران شد . زمینی که این بنا در آن ساخته شده بود بر اساس آن چه که شهرت دارد ، مکانی روح زده…