مرور برچسب ها

چطور مداد میسازند

مداد را چه کسی اختراع کرد؟

در زبان لاتین کلمه ایستبه نام پنی سیلوس که به معنی دم کوچک می باشد. این کلمه را به قلم ظریف و نرم اطلاق می کردند و کلمه پنسیل در آغاز به معنی قلم موی کوچک و نرم و نوک تیز بوده است. البته امروزه پنسیل به معنی کاملا" متفاوتی استعمال می شود.…