مرور برچسب ها

چطور هواپیما از زمین بلند میشود

چگونه هواپیما پرواز می‌کند؟

پیش از آنکه راز این نکته را دریابیم که هواپیما چگونه به هوا بلند می شود، لازم است که نخست چیزهایی درباره‌ی خود هوا مطالعه کنیم. هوا مانند یک دریای آب است. شما اگر به این راز پی برده باشید که چگونه گاهی آب برخی از اجسام را بر سطح خود نگه…