مرور برچسب ها

چند روز گرسنگی باعث مرگ میشود

انسان چقدر می تواند گرسنگی را تحمل کند؟

برخی همین که یک وعده غذایشان دیر می شود، زود برآشفته و پریشان می شوند. اینان اگر قرار باشد مثلا" تا دوازده ساعت چیزی نخورند، براستی با تمام وجود زجر خواهند کشید. نقطه ی مقابل این افراد کسانی هستند که براحتی روزه می گیرند، و ساعت های طولانی…