مرور برچسب ها

چه حیواناتی سیاه و سفید می بینند

آیا حیوانات رنگ را تشخیص می دهند؟

جهان گرداگرد ما همه رنگ آمیزی شده و ما آنقدر رنگ در اطراف خود می بینیم که دشوار است تصور کنیم که موجودات دیگر، دنیا را بی رنگ می بینند. حیوانات که نمی توانند با ما سخن بگویند، پس ما از کجا بفهمیم که آیا آنها نیز رنگها را می بینند یا نه؟…