مرور برچسب ها

چه خوراکی هایی باعث غش می شود

سبب از هوش رفتگی یا غش کردن چیست؟

گاهی در صحنه ی یک نمایش یا فیلم می بینیم که قهرمان بازی از شنیدن خبری یا رویداد ناگهانی امر وحشتناکی، از هوش می رود. غش کردن یا از هوش رفتن در ذهن ما با این قبیل رویدادها پیوند یافته است. اما حقیقت آن است که این حالت در شرایط گوناگون دیگری…