مرور برچسب ها

چه موقع بارش به شکل تگرگ است

چه چیزی باعث تگرگ می شود؟

یکی از غیر معمولی ترین شرایط جوی که ما می بینیم، طوفان تگرگ است. تگرگ را می بینیم و صدای برخورد دانه های آنرا که فرو می ریزند می شنویم و بعضی اوقات با چنان نیرویی باریدن می گیرد که خسارات زیادی وارد می آورد. بارها اتفاق افتاده است که…