مرور برچسب ها

چه کارهای درآمد بیشتری دارند

چه شغل هایی در آینده بازار بهتری خواهند داشت؟

اینکه چه شغل هایی در آینده بازار بهتری خواهند داشت و چه شغل هایی ممکن است در آینده از بین بروند یا درآمدشان کم شود یکی از دغدغه های نوجوانان و جوانان است. باید بپذیریم که در آینده به خاطر پیشرفت فناوری شغل های جدیدی پدید خواهند آمد و شغل…