مرور برچسب ها

چه کشورهایی دارای حق وتو هستند

حق وتو چیست؟

شیوه رأی گیری در یک جمع به دو صورت است. مثلا" یک جمع 5 نفری را در نظر بگیریم. حالت اول این است که اکثریت آن جمع یعنی 4 نفر یا 3 نفر در مسئله ای هم رأی باشند که این نوع رأی گیری در مجمع عمومی استفاده می شود یعنی قطعنامه ها با اکثریت آرا قابل…