مرور برچسب ها

چه کشوری زیردریایی را ساخت

چگونه زیردریایی اختراع شد؟

بشر از ایّام بسیار قدیم آرزو می کرد که روزی بتواند در زیر آب گردش کند. ولی نخستین طرح دستگاهی که به کارش آید در سال 1578 عرضه شد. ویلیام بورن ریاضی دان انگلیسی در آن سال کتابی منتشر نمود. در این کتاب طرح قایقی بچشم می خورد که ازهر سو…