مرور برچسب ها

چوب مخصوص کشتن ومپایر

خواص درخت و میوه بلوط

درخت بلوط در کشورهای اروپای شمالی و غربی به عنوان درختی مهم شناخته میشود و استفاده های مختلفی دارد. چوب بلوط سفید دربرابر ضربه و آب تا حد زیادی مقاوم است، از این رو از دیرباز در ساخت و ساز کشتی، چهارچوب پناهگاه ها و سلاح های رزمی مورد…