مرور برچسب ها

چوپاکابرا

ساسکواچ چه موجودی است؟

حالا اجازه دهید درباره ی ساسکواچ، غول برفی نفرت انگیز پاگنده صحبت کنیم. این اسامی مربوط به موجودی بزرگ و پشمالو است که نیمی از آن انسان و نیم دیگرش دیو است. جالب است بدانیم در قسمت های مختلف جهان اسامی متفاوتی بر آن نهاده اند و در اکثر…