مرور برچسب ها

چگونه اختراع کنیم

شیوه انجام اختراع در قرن بیست و یکم

شرایط امروز سبب شده است که شیوه اختراع و ابداع وسایل و تکنولوژی های جدید با روشی که دانشمندان و مخترعین گذشته داشتند متفاوت باشد. در قدیم یک فرد مخترع روی ایده یا طرح خود کار میکرد. علم ساده تر بود و نیاز فرد به امکانات پیشرفته و مختلف…

چگونه چیزی اختراع یا ابداع کنیم؟

ممکن است برخی افراد دوست داشته باشند چیزی اختراع کنند اما ندانند که چطور میتوان این کار را انجام داد؟ در این مقاله کوتاه سعی کردم خیلی ساده به شما آموزش بدهم که چطور میتوانید چیزی اختراع یا ابداع کنید؟ اغلب مردم تصور میکنند