مرور برچسب ها

چگونه از تمام ظرفیت مغز استفاده کنیم

اگر از تمام ظرفیت مغز استفاده کنیم چه میشود؟

برای بسیاری از افراد ممکن است این سوال پیش آید که اگر از تمام ظرفیت مغز استفاده کنیم چه توانایی‌هایی به دست می‌آوریم؟ حتما شنیده‌اید که میگویند ما از حداکثر 10 درصد مغز خود استفاده میکنیم، این به این معنا نیست که 90 درصد