مرور برچسب ها

چگونه انگشت نگاری کنیم

انگشت نگاری از چه زمانی شروع شد؟

انسان از مدتها قبل می دانست که برجستگی های نوک انگشت او تشکیل یک طرح بخصوصی را می دهند. در حقیقت، چینی ها اثر انگشت را صدها سال در اشکال مختلف و برای منظورهای متعدد به کار می بردند. ولی ارزش اثر انگشت در کشف جنایتکاران توسط علم در سنوات…