مرور برچسب ها

چگونه به آرامش برسیم

تیغ اوکام چیست؟ چطور از تیغ اوکام استفاده کنیم؟

تیغ اوکام یک اصل فلسفی و منطقی است که بر این اساس، هرگاه دو توضیح مختلف برای یک پدیده وجود داشته باشد، توضیح ساده‌تر احتمال صحیح بودن بیش‌تری دارد. این اصل به نام ویلیام اکام، یک منطق‌دان و فیلسوف انگلیسی در قرن چهاردهم میلادی، نامگذاری شده…