مرور برچسب ها

چگونه به کسی اعتماد کنیم

اعتماد نکردن به افراد و یافتن حقیقت

قهرمان برخی کودکان پدرشان است. به مرور که بزرگ‌تر میشوند و با بچه‌های هم سن خود بازی میکنند یا به مدرسه می‌روند ممکن است یکی از همین افراد هم سن خودشان را به دید یک قهرمان نگاه کنند. کسی که ممکن است از بقیه قوی‌تر یا باهوش‌تر باشد. وقتی…