مرور برچسب ها

چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

ایجاد تلقین و نفوذ در دیگران از طریق نوشتن

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید که هدف اصلی نفوذ شخصی ایجاد اثری خوشایند در مخاطب است. بنابراین، نخستین احساس کسی که یکی از نوشته های شما را میخواند، بستگی به طرز نگارش شما دارد. اگر نگارش شما بسیار روشن، منظم، فاصله دار و خوش خط باشد،…