مرور برچسب ها

چگونه شهاب سنگ را بشناسیم

شهاب سنگ از چه ساخته شده است؟

شهاب ها که شهاب ثاقب نیز نامیده شده اند، مدتهای مدیدی برای بشر چون اسراری بشمار می رفته اند. ولی امروزه ستاره شناسان توانسته اند تا اندازه ای به راز این دسته از اجرام سماوی پی ببرند. آنها عقیده دارند که شهاب ها عبارت از تکه های جدا شده ای…