مرور برچسب ها

چگونه مثل شرلوک هلمز فکر کنیم

تقویت استنتاج از زبان شرلوک هلمز

قسمتی از کتاب چطور مثل شرلوک هلمز فکر کنیم؟ تقویت پایگاه اطلاعاتی تان و شناخت درست از موضوع به استنتاج درست کمک میکند. در این مقاله ویژگی های شرلوک هلمز را بررسی میکنیم: فرضیه سازی پیش از جمع آوری همه ی شواهد یک اشتباه بزرگ است.…