مرور برچسب ها

چگونه مدیتیشن کنیم

بهترین نوع مدیتیشن کدام است؟

مدیتیشن زمانی را برای تمدد اعصاب و آگاهی بالا را در یک دنیای پر استرس که حواس ما اغلب خاموش می‌شوند، ارائه می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که مدیتیشن پتانسیلی بیش از یک تسکین موقتی استرس را دارد. مربیان، رهبران روحانی و متخصصان سلامت روان،…