مرور برچسب ها

چگونه نامزد جایزه نوبل شویم

جایزه ی نوبل چیست؟

 همه ساله، وقتی آگهی برندگان جوایز نوبل منتشر می گردد، برندگان مزبور شهرت زیادی بدست می آورند. با آنها مصاحبه می شود و مقالاتی راجع به آنها می نویسند. زیرا بردن جایزه نوبل را اغلب مردم بزرگترین افتخاری می دانند که می توان در مباحث مهمی…