مرور برچسب ها

چگونه نویسنده شویم

خلاصه کتاب آشنایی با رمز و رازهای نویسندگی

خوش آمدید به آشنایی با رمز و رازهای نویسندگی ، فرض را بر این می گذارم که شما می خواهید این کتاب را بخوانید چون عزمتان را جزم کرده اید که نویسنده شوید. همچنین این طور فرض میکنم که شما به جای اینکه دل به دریا بزنید و یکباره شروع به