مرور برچسب ها

چگونه کسی را عاشق خودمان کنیم

خلاصه کتاب قدرت هوش اجتماعی

هوش اجتماعی چیست و چرا اهمیت دارد؟کسانی که هوش اجتماعی بالایی دارند ضمن اینکه خوش صحبت هستند شنونده‌های ماهری نیز هستند. آنها قادرند ارتباط موفقی با دنیای پیرامونشان برقرار کنند.این افراد با کسانی که گذشته، سن، فرهنگ و یا عملکردهای