مرور برچسب ها

چگونه گرسنه شویم

چرا گرسنه می شویم؟

هنگامی ما غذا می طلبیم که بدنمان گرسنه شود. اما چگونه ما گرسنگی را احساس می کنیم؟ یعنی چگونه این آگاهی به ما دست می دهد که بدنمان نیاز به غذا دارد؟ مردم می پندارند که احساس گرسنگی در حال خالی بودن شکم است. ولی هرگز اینطور نیست، زیرا انسان…