مرور برچسب ها

چیزی مورد مناقشه است

مورد مناقشه بودن یعنی چی؟

مورد مناقشه بودن به معنی مورد بحث و گفتگو یا اختلاف نظر بودن است. این اصطلاح زمانی به کار می‌رود که موضوعی محل تردید یا عدم توافق باشد و افراد مختلف نظرات مختلفی در مورد آن داشته باشند. موارد مناقشه می‌توانند شامل موارد مختلفی باشند، از…