مرور برچسب ها

چی کونگ

تای چی چی کونگ

 حرکات تای چی چی کونگ که در اینجا ارائه می گردد، مانند حرکات چی کونگ اژدهای قرمز، به وسیله ی مشاهیر چینی باستان اهداء گردیده تا کمکی جهت دست یافتن به سلامتی و زندگی طولانی باشد. در اصل اینها احتمالا" جنبه هنری داشته اند، لیکن بعدها آنها را…