مرور برچسب ها

ژلاتین چیست

ژلاتین چیست؟

گاهی پس از صرف غذا در میهمانی برایتان دسر ژله می آورند. آیا هیچ می‌دانید که ژله از استخوان حیوانات درست شده است. آری، این براستی حقیقت دارد که ژلاتین را از استخوان حیوانات به دست می‌آورند. ولی چنان خوب و به گونه‌ای بهداشتی آن را تهیه…