مرور برچسب ها

ژنتیک

تست نژاد بر اساس ژنتیک کجا گرفته میشه؟

تست نژاد بر اساس ژنتیک در آزمایشگاه های مختلف در سراسر جهان انجام می شود. در ایران نیز، برخی از آزمایشگاه های خصوصی این تست را ارائه می دهند. در اینجا برخی از آزمایشگاه های معتبر که این تست را ارائه می دهند، آورده شده است: آزمایشگاه…

آیا دزدیدن ژن ایرانی حقیقت دارد؟

به قول فلاسفه، در گفتگو دو چیز اهمیت دارد؛ یکی داشتن صداقت و دیگری تعهد به حقیقت. اگر کسی این موارد را نداشته باشد، بحث با او بی فایده است و او از هر راهی میخواهد گفته اش را ثابت کند. اگرچه افرادی مثل جیمز رندی برای این گونه افراد کابوسی…