مرور برچسب ها

ژیروسکوپ موشک

ژیرسکوپ چیست؟

وقتی که کسی دوچرخه سواری را یاد می گیرد، بی آنکه خود متوجه باشد از خاصیت ژیرسکوپ استفاده می‌کند. همینطور وقتی که شما در بازی فوتبال، توپ را به گردش در می‌آورید باز این کار شما به ژیرسکوپ مربوط می شود. در جهان دانش، ژیرسکوپ به منزله‌ی قلب…