مرور برچسب ها

کاربرد سنسور نوری

سنسور نوری چیست؟

سنسور نوری گونه های بسیاری دارد و برای اشیاء متنوعی به کار می رود. یکی از موارد آن باز و بسته کردن درهای ورودی است. مثلا هنگامی که به فرودگاه می روید و می بینید به مجرد رسیدن به در ورودی، آن در باز می شود، علتش این است که بدنتان جلوی اشعه…