مرور برچسب ها

کاربرد نیکل

نیکل چیست؟

از نیکل آلیاژهای بسیاری بدست می آید که در صدها صنعت به طرق مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. نیکل یکی از مفیدترین فلزاتیست که انسان آن را شناخته است، ولی از زمانهای اولیه، وقتی شیمی دانها سعی کردند که با آن کار کنند، زحمات زیادی برایشان…