مرور برچسب ها

کاشف برق

برق یا الکتریسیته کشف کیست؟

نخست یک نکته ی بسیار جالب درباره ی الکتریسیته برایتان نقل می کنم. با آنکه هزاران سال است که بشر به این پدیده ی طبیعت می اندیشد، ولی باز هم هنوز بدرستی نفهمیده که الکتریسیته چه می باشد! اکنون عقیده ی دانشمندان بر اینست که در همه چیز ذراتی…