مرور برچسب ها

کتاب اثر آیندگان

نقد کتاب اثر آیندگان

اثر آیندگان یک کتاب غیرداستانی است که توسط ایمان صدیقی نوشته شده است و در سال 1400 منتشر شده است. این کتاب یک نظریه علمی و جنجالی از تاریخ باستان‌شناسی جهان و سفر در زمان ارائه می‌دهد. نویسنده در این کتاب ادعا می‌کند که تمدن‌های باستانی،…

کتاب اثر آیندگان رقیب ایرانی کتاب ارابه خدایان

کتاب‌های «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی» نوشتهٔ ایمان صدیقی و «ارابه خدایان» نوشتهٔ اریش فون دانیکن، هر دو به بررسی شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته می‌پردازند. هر دو کتاب از نظر موضوعی مشابه هستند، اما در…