مرور برچسب ها

کتاب ایمان صدیقی

نقد کتاب اثر آیندگان

اثر آیندگان یک کتاب غیرداستانی است که توسط ایمان صدیقی نوشته شده است و در سال 1400 منتشر شده است. این کتاب یک نظریه علمی و جنجالی از تاریخ باستان‌شناسی جهان و سفر در زمان ارائه می‌دهد. نویسنده در این کتاب ادعا می‌کند که تمدن‌های باستانی،…

کتاب سفر در زمان – تئوری جدید نویسنده ایرانی

کتاب اثر آیندگان که یک پژوهشگر ایرانی به نام ایمان صدیقی آن را نوشته است؛ یک تئوری جدید را مطرح میکند که طبق آن برخی از عجایب جهان باستان توضیح داده میشوند. در این تئوری انسان هایی از زمان حال و یا آینده به گذشته سفر کرده اند و آثاری از…

نسخه الکترونیکی کتاب اثر آیندگان منتشر شد

نسخه الکترونیکی کتاب اثر آیندگان تالیف: ایمان صدیقی در کتابراه منتشر شد. این کتاب یک نظریه علمی در زمینه فیزیک و باستان شناسی است که به تئوری سفر در زمان می‌پردازد. اثر آیندگان حاصل چندسال تحقیقات ایمان صدیقی است که منجر به یک تئوری جدید…